EKAER

EN version 

DE Version 

2015. január 1-jétől elindult az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer.

2015. január 01-től megváltozik az adózás rendjéről szóló törvény. A legnagyobb változás minden kétséget kizáróan az lesz, hogy elindul az áfacsalások visszaszorítására kialakított közúti áruforgalom-ellenőrző rendszer (EKAER). Az EKAER-nek köszönhetően ellenőrizhetővé válik az EU bármely tagállamából Magyarországra, vagy fordítva, Magyarországról egy EU-s országba irányuló, az adott termék közúton való fuvarozásával, valamint az országon belül történő közúti fuvarozásával összefüggő adókötelezettségek teljesítése.

Az EKAER-rel nyomon követhetővé válik az áruk tényleges útja, hiszen a szállítással kapcsolatos adatokat (áru megnevezése, mennyisége, címzett, feladó adatai, szállító jármű rendszáma stb.) egy központi elektronikus rendszerben még a fuvarozás előtt kell rögzíteni.

Ezen adatok egy része (termék tömege, értéke, a szállító gépjármű rendszáma) a szállítmány megérkezéséig módosítható, és az átvételi (kirakodási) helyre érkezés időpontját követő munkanapon is elegendő rögzíteni. A gépjármű rendszámának megadása nem feltétele az EKAER szám megállapításának, azonban a fuvarozás megkezdéséig ezt az adatot is rögzíteni kell.

A rendszer célja a jogkövető piaci szereplők pozíciójának erősítése, az áruforgalom átláthatósága, a gyakran emberi egészséget veszélyeztető élelmiszerekkel kapcsolatos visszaélések kizárása és nem utolsó sorban az adóelkerülők kiszűrése.

Az EKAER hivatalos weblapján minden fontos információt megtalálnak a rendszerrel és a bejelentési kötelezettséggel kapcsolatban: https://www.ekaer.nav.gov.hu/

Kockázatos élelmiszer és egyéb kockázatos termék bejelentési kötelezettek 500 kg ÉS/VAGY 1.000.000 forint áruérték felett
(1510 kg 1.800.000 forint áruértékkel / 499 kg 1.200.000 forint áruértékkel, vagy 1000 kg 499.000 forint áruértékkel is bejelentési kötelezett!)

Egyéb kereskedelmi áruk bejelentési kötelezettek 2500 kg ÉS/VAGY 5.000.000 forint áruérték felett 
(6000 kg 5.200.000 forint áruértékkel / 2499 kg 7.000.000 forint áruértékkel, vagy 5000 kg 4.999.000 forint áruértékkel is bejelentési kötelezett!)

Az EKAER tájékoztatóban olvasható információk alapján cégünk alábbiak szerint összegezte a megbízó, feladó, címzett, felrakodó, lerakodó, szállítmányozó feladatait.

Táblázat: Az adott szállítmányhoz EKAER azonosító szükséges


EKAER azonosító biztosítása megbízó feladata, mulasztás esetén GW nem vállal felelősséget a következményekért. Az esetleges EKAER számot a megbízással együtt kérjük GW részére átadni (papír alapú megbízásnak, e-mailnek, iOrder-nek, EDI-nak már tartalmaznia kell a 15 jegyű azonosítót!).

Amennyiben van a szállítmánynak EKAER száma, GW szállítmányozóként (azonosító: 17856881) való meghatalmazása kötelező!

GW feladata a rendszámok rögzítése / ellenőrzése / folyamatos aktualizálása (vontatócsere, átrakodás, vészhelyzet, munkaidőn túl is).

GW nem felel a megbízók, vagy megbízó partnerei által rögzített adatokért. GW által megadott vagy megváltoztatott adatért CMR egyezmény alapján felel.

GW, mint szállítmányozó feltételezi, hogy megbízó tisztában van az EKAER bejelentés szükségességéről.

GW, mint szállítmányozó nem végez ellenőrzést. Amennyiben nem kap a megbízással együtt EKAER számot, abból indul ki, hogy a szállítandó mennyiség és termék mentességet élvez.